Invändiga arbeten påbörjade i radhusdelen

Invändiga arbeten påbörjade i radhusdelen

Inv arb rdh g-stolpenPå bilden ser vi hur innerväggar monteras samt el och rördragningar.