Högdelen når nya höjder

Monteringen av plan 3 är nu påbörjad.Plan 3 Grindstolpen